×
Search
Generic filters

Pirkimo sąlygos

ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šių pirkimo taisyklių, su jose nurodytais dokumentais ir kita informacija, paskirtis suteikti dextera.lt elektroninės parduotuvės pirkėjams ir kitiems asmenims informaciją apie parduodamų prekių ir paslaugų pirkimo sąlygas.
1.2. Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos, kurios nurodytos mažąja ar didžiąja raide, nurodytos vienaskaitos ar daugiskaitos forma, šiose taisyklėse turi šias reikšmes:
1.2.1. Pardavėjas – UAB „DEXTERA“, juridinio asmens kodas 134665673, registruotos buveinės adresas Eigulių g. 21, Vilnius;
1.2.2. dextera.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.dextera.lt.
1.2.3. Pirkėjas – veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, perkantis prekes ir/ar paslaugas elektroninėje parduotuvėje dextera.lt.
1.2.4. Taisyklės – šios prekių pirkimo taisyklės elektroninėje parduotuvėje dextera.lt kartu su jose esančiomis konkrečiomis nuorodomis į dextera.lt informacines skiltis, kurios yra neatsiejama Taisyklių dalis.
1.2.5. Šalis – Pirkėjas ar Pardavėjas kiekvienas atskirai, o kartu gali būti vadinami Šalimis.
1.2.6. Paskyra – elektroninėje parduotuvėje dextera.lt registruoto Pirkėjo asmens duomenų ir atliktų užsakymų istorijos saugojimo bei užsakymų pateikimo vieta.
1.2.7. Prekės – elektroninėje parduotuvėje dextera.lt siūlomos ar Pirkėjo įsigyjamos prekės bei paslaugos.
1.2.8. Sutartis – sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių įsigijimo.
1.2.9. Privatumo politika – Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo, kaupimo ir saugojimo elektroninėje parduotuvėje dextera.lt taisyklės.
1.3. Šios Taisyklės yra privalomos sudarant Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių įsigijimo. Pirkėjas, prieš apsispręsdamas atlikti Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje dextera.lt, privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir visas jose pateiktas nuorodas į dextera.lt informacines skiltis. Atsakomybė už nesusipažinimą su Taisyklėmis tenka Pirkėjui.
1.4. Taisyklės yra neatsiejama Sutarties dalis, kuriose nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos. Pirkėjas privalo sutikti su Taisyklėmis bei Privatumo politika. Jei Pirkėjas atsisako susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis ir Privatumo politika, Pirkėjas negali užbaigti Prekių įsigijimo užsakymo ir sudaryti Sutarties.
1.5. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Pirkėjas prieš kiekvieną užsakymo atlikimą turi peržiūrėti Taisykles, siekiant įsitikinti, kad supranta visas Sutarties sudarymo sąlygas ir ar su visomis sąlygomis sutinka. Apie visus Taisyklių pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Taisyklių redakciją paskelbiant elektroninėje parduotuvėje dextera.lt ir Pirkėjams įsigijant prekes pirmą kartą po naujų Taisyklių paskelbimo.

2. Prekių užsakymas, Sutarties sudarymas

2.1. Pirkėjas gali užsakyti prekes elektroninėje parduotuvėje sukūręs savo asmeninę pirkėjo Paskyrą elektroninėje parduotuvėje ir prisijungęs prie savo asmeninės pirkėjo Paskyros. Kuriant asmeninę pirkėjo Paskyrą privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninį paštą, pristatymo ar mokėtojo adresą, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas pateikia juridinio asmens pavadinimą, kodą, pristatymo arba mokėtojo adresą, kontaktinius duomens.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad kuriant asmeninę pirkėjo Paskyrą duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.
2.3. Elektroninėje parduotuvėje pateikiamos Prekių nuotraukos yra informacinio – iliustracinio pobūdžio. Tikroji prekių išvaizda gali skirtis dėl Pirkėjo įrenginio, naudojamo užsakymo pateikimui, ekrano rezoliucijos ar spalvų iškraipymo. Pardavėjas siekia pateikti maksimaliai tikrovę atitinkančius Prekės iliustracinius atvaizdus, tačiau Pirkėjas supranta, kad Prekė realybėje gali skirtis.
2.4. Prekės, nurodomos elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jei Pardavėjas nebeturi galimybės Pirkėjui pateikti jo užsakytos prekės, Pirkėjas nedelsiant apie tai informuojamas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir Pirkėjo užsakymo vykdymas yra nutraukiamas. Pirkėjas aiškiai patvirtina, kad supranta, jog Prekės užsakymas gali būti atšauktas, o pinigai už Prekės užsakymą grąžinti Pirkėjui, jei Pardavėjas dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių kliūčių negali pateikti Prekės pirkėjui.
2.5. Prekių užsakymą gali pateikti:
2.5.1. veiksnūs fiziniai asmenys, kuriems sukako 18 (aštuoniolika) metų;
2.5.2. fiziniai asmenys nuo 16 (šešiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, turintys tėvų ar globėjų sutikimą (išskyrus emancipuotus asmenis); Pardavėjui, kilus pagrįstų abejonių dėl Pirkėjo amžiaus, užsakymas gali būti vienašališkai panaiknamas;
2.5.3. juridiniai asmenys.
2.6. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.
2.7. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas supažindinamas su Taisyklėmis bei Pirkėjas pažymėdamas varnelę „Sutinku“ patvirtina, kad jis susipažino su Taisyklėmis, su jomis sutinka ir gali apsipirkti elektroninėje parduotuvėje.
2.8. Sutarties sudarymo momentas yra laikomas tada, kai Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, įvykdo visus Prekės užsakymo pateikimo žingsnius: Pirkėjas atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas;
2.9. Visi Pirkėjo užsakymai yra saugomi Pirkėjo asmeninėje paskyroje.
2.10. Sąskaita – faktūra už Prekes siunčiama Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu, pateikiama pirkėjo paskyroje, arba pateikiamos prekių atsiėmimo/pristatymo metu.
2.11. Jei Pardavėjas neturi galimybės įvykdyti Prekės užsakymo, Pardavėjas nedelsiant informuoja Pirkėją jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, kad užsakymo įvykdymas negalimas. Pardavėjas tokiu atveju nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už Prekę.

3. Apmokėjimo tvarka ir terminai

Prekės kaina po Prekės užsakymo patvirtinimo negali būti keičiama, išskyrus atvejus, kai nepaisant Pardavėjo protingų ir maksimalių pastangų užtikrinti kainų teisingumą Prekės užsakymo momentu, Prekės kaina pakito dėl elektroninės parduotuvės informacinių sistemų techninių klaidų, akivaizdžių apsirikimo klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių (kurios įrodytinos). Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant raštu informuoja Pirkėją ir pasiūlo Pirkėjui Prekę užsakyti teisinga kaina arba atšaukti Prekės užsakymą. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 3 (tris) darbo dienas. Prekės užsakymas nėra vykdomas, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Atšaukus Prekės užsakymą, Pirkėjui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
3.2. Prekės užsakymas gali būti apmokomas tik naudojantis elektronine bankininkyste. Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą.
3.3. Atsiskaitant elektronine bankininkyste papildomi mokesčiai nėra skaičiuojami. Mokant elektronine bankininkyste papildomai bankas gali nuskaičiuoti mokestį, lygų transakcijos mokesčiui banko viduje.

4. Prekių pristatymas

4.1. Prekės Pirkėjui gali būti pristatomos visoje Lietuvos Respublikoje naudojantis kurjerių paslaugomis. Prekių pristatymo paslaugos mokestis taikomas Prekių užsakymo pateikimo momentu.
4.2. Pirkėjo užsakytos Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu arba į Prekių atsiėmimo punktus.
4.3. Pirkėjas užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko intervalo ribose įsipareigoja siunčiamas prekes priimti pats.
4.4. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą ir kt.), pakartotinai Prekės gali būti pristatomos Pirkėjui dar vieną kartą, jeigu Pirkėjas su Pardavėju dėl to susitaria. Paskesniais atvejais Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį Prekės pristatymą arba Prekes Pirkėjas atsiima Prekių atsiėmimo punkte.
4.5. Prekės pagaminamos per 5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Pardavėjo nurodomi terminai yra preliminarūs. Pardavėjas negali garantuoti, kad Prekės visais atvejais be išimties bus pristatomos nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais užsakymo terminas gali pailgėti papildomai 1-14 darbo dienomis, tačiau apie tokią išimtį Pardavėjas Pirkėją informuoja telefonu arba el. paštu. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis aiškiai pareiškia ir sutinka, kad išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti. Pardavėjas įsipareigoja suderinti su Pirkėju kitas pristatymo sąlygas.
4.6. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką, informuojantį, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).
4.7. Užsisakius daugiau nei vieną Prekę, Prekės gali būti pristatytos skirtingu laiku. Papildomas pristatymo mokestis šiais atvejais nėra taikomas.
4.8. Prekių atsitiktinio sugedimo ir žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo momento.
4.9. Prekių pristatymo momentu Pirkėjas turi patikrinti siuntos pakuotės ir Prekės būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas pretenziją apie netinkamą Prekės komplektaciją, pažeidimus ar kitus neatitikimus privalo pateikti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

5. Prekių kokybė ir garantija

5.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (kokybės garantija pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus). Prekė atitinka Prekės pirkimo – pardavimo sutartį, jei:
5.1.1. Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą;
5.1.2. Prekė atitinka įprastus kokybės reikalavimus, taikomus to paties pobūdžio Prekėms;
5.1.3. Prekė turi tas savybes, kurių Pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t. y. kurios būtinos Prekei, kad ją būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį;
5.1.4. parduotų Prekių kiekis, dydis ar svoris atitinka Sutarties sąlygas.
5.2. Pardavėjas neatsako jei realus Prekės dydis, forma, spalva neatitinka elektroninėje parduotuvėje naudojamo Prekės atvaizdo dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos, atvaizduojančios Prekę jos užsakymo metu, techninių atvaizdavimo ypatybių. Pirkėjas turi vadovautis ne vien Prekės atvaizdu bet ir išsamiai susipažinti su Prekės aprašymu.
5.3. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos bei grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir šiomis Taisyklėmis.
5.4. Jeigu parduota Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės Prekę Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:
5.4.1. pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai Prekės trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
5.4.2. kad būtų sumažinta Prekės pirkimo kaina;
5.4.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
5.4.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, kai Prekės pažeidimas yra esminis.
5.5. Pirkėjas negali nutraukti Sutarties, jei Prekės trūkumas yra mažareikšmis.
5.6. Jei Pirkėjas nusipirko netinkamos kokybės Prekę, Prekės garantinis remontas atliekamas nemokamai. Prekes garantiniam remontui atlikti Pirkėjas pristato į Dextera parduotuves – prekių pristatymo punktus iš anksto suderinus prekių pristatymo laiką ir adresą.
5.7. Visi Prekės trūkumai šalinami per 10 darbo dienų nuo Prekės pristatymo Pardavėjui.
5.8. Atlikus Prekės garantinį aptarnavimą ir pašalinus nustatytus Prekės trūkumus, Pardavėjas Prekes Pirkėjui pristato savo sąskaita.
5.9. Pretenzijas dėl prekės kokybės pirkėjas pateikia pardavėjui raštu elektroniniu paštu info@dextera.lt, užpildydamas pardavėjo pateiktą pretenzijos formą. Pardavėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikti vartotojui rašytinį atsakymą.
5.10. Pinigai už netinkamos kokybės Prekę Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo sprendimo grąžinti pinigus priėmimo ir Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo banko sąskaitą, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
5.11. Prekės Pardavėjui grąžinamos Pirkėjui jas pristačius į Dextera parduotuves – prekių pristatymo punktus iš anksto suderinus prekių pristatymo laiką ir adresą. Dėl prekių grąžinimo Pirkėjas kreipiasi el.paštu info@dextera.lt ar telefonu 8 800 00013.
5.12. Pinigai nėra grąžinami už Prekes, kurios buvo tyčia ar dėl neatsargumo sugadintos arba buvo netinkamai naudojamos ne pagal paskirtį ar naudojimo taisykles. Dėl šių priežasčių atsiradę prekių trūkumai gali būti šalinami pirkėjo sąskaita.
5.13. Pirkėjas savo rizika pateikia ir nurodo Užsakyme užsakomos Prekės matmenis (dydžius), o Pardavėjas neatsako už Užsakyme pateiktų matavimo duomenų tesingumą.
5.13. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos Prekės, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas turi nedelsiant, be ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu info@dextera.lt. Pardavėjas nedelsiant savo sąskaita paima prekes ir keičia Pirkėjo užsakytomis prekėmis. Jei Pardavėjas neturi galimybės pateikti Pirkėjo užsakytų Prekių, Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

6. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Prekės elektroninėje parduotuvėje Pardavėjo yra parduodamos pagal specialų Pirkėjo užsakymą – Prekės pagaminamos pagal specialius vartotojo nurodymus, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą ir pan., įskaitant Prekės išmatavimus, medžiagas, spalvas ir kt.
6.2. Kokybiškos Prekės negrąžinamos.
6.3. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str. 1 d., jei Pirkėjas buvo sudaręs vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 d. 3 p. išvardintų sutarčių, įskaitant, bet neapsiribojant sutartimis dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms.
6.4. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001.06.11 nutarimu Nr. 697 (2014.07.22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis”, kokybiškos Prekės nekeičiamos ir negrąžinamos, jei jos buvo pagamintos pagal specialius vartotojo nurodymus, ar kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms.

7. Pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos

7.1. Pirkėjas:
7.1.1. turi teisę apsipirkti elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
7.1.2. turi teisę sudaryti Sutartį ar jos atsisakyti šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
7.1.3. turi teisę į pažeistų teisių ginimą įsigijęs nekokybišką Prekę;
7.1.4. įsipareigoja Asmeninėje pirkėjo paskyroje ir (ar) pateikdamas Prekės užsakymą nurodyti tik teisingus ir išsamius duomenis, būtinus Prekės užsakymui, jiems pasikeitus, nedelsiant duomenis atnaujinti;
7.1.5. įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis bei tvarkyti savo Asmeninę pirkėjo paskyrą. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Pirkėjo teisę naudotis Asmenine pirkėjo paskyra, jei nustato nesąžiningus ar neteisėtus Pirkėjo veiksmus;
7.1.6. privalo atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes ir paslaugas;
7.1.7. privalo laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
7.2. Pardavėjas:
7.2.1. turi teisę keisti šias Taisykles, elektroninės parduotuvės funkcijas, elektroninės parduotuvės prekių pasiūlą, apimtį, pobūdį.
7.2.2. turi teisę savo pasirinkimu ar susitarus su Pirkėju atskiriems ar visiems užsakymams, taip pat atskiroms ar visoms Prekių grupėms taikyti bet kokio dydžio akcijas, taip pat turi teisę panaikinti akcijas ar keisti akcijų sąlygas;
7.2.3. turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, kituose Pardavėjo priimtuose lokaliniuose aktuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
7.2.4. įsipareigoja dėti pastangas laiku ir tinkamai įvykdyti Pirkėjo užsakymą;
7.2.5. įsipareigoja suteikti visą būtiną informaciją;
7.2.6. įsipareigoja suteikti Pirkėjui galimybę Pardavėjo prekybos vietose apžiūrėti, pasirinkti Prekių medžiagas, kitas Prekių savybes, prieš Pirkėjui pateikiant užsakymą;
7.2.7. gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant už savo prisijungimo prie asmeninės pirkėjo paskyros duomenis, jų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas prisiima atsakomybę už trečiųjų asmenų naudojimąsi Pirkėjo asmenine pirkėjo paskyra. Jei tretieji asmenys prisijungia prie Pirkėjo asmeninės paskyros, Pardavėjas laiko tokį asmenį Pirkėju.
8.2. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjui kyla nuostoliai dėl to, kad Pirkėjas, nepaisant Pardavėjo rekomendacijų ir nurodymų, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir jose nurodytomis informacinėmis nuorodomis, Privatumo politika ar kitais šiose Taisyklėse nurodytais dokumentais, nors tokia galimybė jam nebuvo jokiais būdais apribota.
8.3. Už Sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje, nesilaikymą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.4. Pardavėjas neatsako už kitų asmenų pateikiamą informaciją tinklalapiuose, net jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų asmenų tinklalapius.
8.5. Pardavėjas parduoda Prekes elektroninėje parduotuvėje tik Pirkėjo buitiniam ar asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo, aptarnavimo ar perpardavimo tikslais ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.
8.6. Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius Prekių kiekius (nepriklausomai nuo to ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

9. Informavimas

9.1. Šiose taisyklėse nurodomi pranešimai siunčiami raštu, reiškia ir elektroninių laiškų siuntimą. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo asmeninėje pirkėjo paskiroje nurodytu arba užsakymo pateikimo metu nurodytu elektroniniu paštu arba sms žinute nurodytu telefonu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus Pardavėjui siunčia el. paštu: info@dextera.lt.

10. Nenugalima jėga (force majeure)

10.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure).
10.2. Nenugalima jėga reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti ir negalėjo numatyti jo atsiradimo Sutarties sudarymo metu.
10.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta nenugalimos jėgos aplinkybės, kurios daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:
10.3.1. Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir
10.3.2. Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas nenugalimos jėgos trukmei. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po nenugalimo jėgos aplinkybių pabaigos.
10.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikoje metu Pardavėjas suteikia Pirkėjui galimybę iš anksto, prieš pateikiant užsakymą, susipažinti su Prekių medžiagomis, kitomis prekių savybėmis, Pardavėjo prekybos vietoje tik kai Pirkėjas negali išsirinkti Prekių, jų medžiagų ar kitų savybių nuotoliniu būdu, su išankstine registracija telefonu bei laikantis higienos reikalavimų.

11. Kitos nuostatos

11.1. Šios Taisyklės gali būti Pardavėjo vienašališkai keičiamos. Apie Taisyklių pakeitimą Pardavėjas informuoja Pirkėją asmeninėje pirkėjo paskiroje. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas toliau naudojasi elektronine parduotuve, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su atnaujintomis Taisyklėmis.
11.2. Šios Taisyklės taikomos bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
11.3. Pirkėjas turi teisę reikšti pretenzijas Pardavėjui dėl įsigytų Prekių ir (ar) paslaugų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse).
11.5. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.