Dėl garantijos

UAB „Dextera“ garantuoja ir patvirtina, kad parduodamos prekės atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus standartus ir technines sąlygas bei prekių pirkimo-pardavimo sutarties reikalavimus.

UAB „Dextera“, vykdydama veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir nenukrypsta nuo imperatyvių nuostatų. Nemokamas garantinis aptarnavimas, jeigu gaminių (io) trūkumai atsirado dėl gamintojo kaltės (nėra mechaninių naudojimo pažeidimų), taikomas: fiziniams asmenims – 24 mėnesius; juridiniams asmenims – 12 mėnesių (LR Civilinio kodekso 6.678 str., 6.666 str.).

Garantija suteikiama pateikus gaminių įsigijimą patvirtinančius dokumentus. UAB „Dextera“ gaminių garantija pradeda galioti nuo sąskaitos-faktūros,  garantinio paso išrašymo dienos.

Garantija nesuteikiama jeigu prekės naudojamos ne pagal paskirtį ir/arba eksploatavimo instrukciją. Nesilaikant naudojimo instrukcijos nurodymų ar jų laikantis netinkamai.

 

Dėl gaminių grąžinimo

UAB „Dextera“, savo veikloje diegia pažangiausias technologijas, todėl vartotojams gali pasiūlyti aukščiausios kokybės gaminius. Pažymėtina, jog tinkamos kokybės gaminiai, matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai yra nekeičiamos ir atgal nepriimamos (Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos 2001 m. birželio 11 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 697, atnaujinta 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 738 redakcija).

Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis, jei ši prekė nebuvo užsakyta pagal Pirkėjo individualų užsakymą ir tai nėra prekė, kurios Pirkėjas pagal teisės aktų reikalavimus neturi teisės keisti (grąžinti), Pirkėjas privalo kreiptis į UAB „Dextera".

Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). Pirkėjui sugadinus prekių prekinę išvaizdą arba dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo prekei praradus prekinę išvaizdą, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtus nuostolius.

 

UAB "Dextera" neprisiima atsakomybės už klientų asmeniškai pateiktus matmenis.

 

Dėl gaminių pristatymo

Užsakytus gaminius galite atsiimti visuose UAB “Dextera” salonuose.

UAB „Dextera“, siekdama patenkinti visus klientų interesus teikia plataus profilio paslaugas. Be kita ko, pagal atskirą susitarimą su klientu gali pasiūlyti prekių pristatymo į namus paslaugą tiek, įsigijant gaminius su montavimo, tiek be montavimo paslaugų visoje Lietuvoje. Gaminių pristatymo kainos, apskaičiuojamos individualiai pagal kliento reziduojamą vietą.

Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pasirašydami sąskaitą faktūrą ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą jūs patvirtinate, jog prekė yra nauja, nėra transportavimo ar kitokių mechaninių pažeidimų. Todėl kiekvieną kartą gavę prekes, apžiūrėkite, ar pakuotė nepažeista, ar nesimato kitokių mechaninių ar jums įtartinų pažeidimų.

 

Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysime elektroniniu paštu info@dextera.lt ir nemokamu telefonu 8 800 00013