NAUJIENOS

 

UAB „Dextera“ diegiama inovatyvi vadybos metodika

Posted by dextera 2017/08/29 0 Comment(s) Naujienos,

 

UAB „Dextera“ diegia inovatyvią vadybos metodiką pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“.  

 

Įgyvendindama projektą, „UAB „Dextera“ darbo našumo didinimas, optimizuojant su paslaugų teikimu susijusius verslo procesus, diegiant inovatyvius vadybos metodus” įmonė siekia padidinti darbo produktyvumą ir konkurencingumą rinkoje bei numato diegti inovatyvią vadybos metodiką, optimizuojančią sekančius procesus: gamybą, atsargų valdymą, pardavimus. 

 

 

Projektas finansuojamas ir Europos regioninės plėtros fondo.